Klubbens æresmedlemmer:

2018 Stein Erik Uhlen

Stein Erik har vært en ressursperson for håndballen i Lillehammer-området i mange år. Både som spiller, trener for ulike lag, dommer, dommeransvarlig, Sportslig leder Baldus Cup (siden 1995), sportslig ansvarlig for håndballarrangementer på Lillehammer som Møbelringen Cup, EM for herrer i 2008 og VM for kvinner i 2010. Han utfører sine oppgaver med stor entusiasme og med høy faglig dyktighet.

2016   Erik Alver   

Erik er tildelt prisen for sitt årelange virke for håndballen i Lillehammer på organisasjonssiden. Erik var først leder i Baldus Cup gjennom 10 år. Senere styrte han skuta gjennom en krevende prosess mot sammenslåingen av Faaberg Håndball og Lillehammer Håndballklubb i 2009. Fra 2009-2016 var han styreleder i den nye klubben. LFH09 takker Erik for hans innsats gjennom mange år.

 

  
Stein Erik Uhlen (til v.)                        Erik Alver

 

Årets LFH09'ere:

2019 Inger Lise Bakke
2018 Sindre Sæther
  Jørgen Bakke
2017 Håkon Viker
2016    Morten Sæterlien
2015 Anne Stine Skogvang
2014 Magne Furulund
2013 Tom Karlsen
  Jan Erik Furulund
2012  (ikke utdelt)
2011 Ole Petter Rønningen