Velkommen til Rekrutt - J20/K3

Spillermøte mandag 21/9-2020

22.09.2020 21:52

Se vedlagte referat fra spillermøte

Les mer...

Retningslinjer covid-19

07.09.2020 19:35

Håndballens retningslinjer

1. Håndballens retningslinjer er et tillegg til, og ikke erstatning for, retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Den nye anbefalte gruppestørrelsen for trening er anbefalt til maksimalt 20 personer. Det gjelder både innendørs og utendørs. Flere slike grupper på maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene. For 6-10-åringer anbefales mindre grupper (5-10 personer)

 

2. Alle treninger skal ledes av en voksen person over 18 år

 

3. Kun friske personer skal delta på trening

 

4. Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Vask hendene i lunket vann med såpe i minst 20 sekunder

a) Der håndvask ikke er mulig, kan alkoholbasert desinfeksjon være ett godt alternativ, men dette er lite effektivt ved synlige skitne hender eller dersom hendene er våte

b) Desinfeksjonsmidler skal alltid være tilgjengelig i hallen

5. Spillere opp til og med 19 år kan trene tilnærmet normalt, under forutsetning av at man overholder retningslinjer og anbefalingene om gruppestørrelse på maksimalt 20 personer og faste grupper

 

6. For spillere fra og med 20 år gjelder fortsatt én-metersregelen før, under og etter trening

 

7. Deltakerne bør ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles ball

 

8. Ballen skal vaskes etter hver trening (benytt vanlige rengjøringsmidler)

 

9. Alle har hver sin flaske

 

10. For de som bruker klister skal hver spiller ha hvert sitt klister/klisterfjerner

 

11. Spiller og foreldre skal informeres grundig om smittevernregler generelt og håndballens retningslinjer spesielt

 

 

12. Det er tillatt å bruke felles utstyr så lenge rådene over følges. Husk også å vaske/desinfisere felles utstyr etter hver trening

 

13. Forsettlig brudd på retningslinjene skal føre til bortvisning fra treningen.

 

 

 

Retningslinjer Skogenhallen

1. SYKE PERSONER SKAL HOLDE SEG HJEMME.
a. Personer som kan delta på aktiviteter:
i. Personer uten symptomer på sykdom
ii. Personer som har gjennomgått luftveisinfeksjon, så lenge de har vært symptomfrie i minst 1 døgn
b. Personer som ikke kan delta i aktiviteter:
i. Personer som har symptomer på Covid-19, også de med milde luftveissymptomer
ii. Personer som er i karantene eller isolasjon
c. Det er viktig at idrettslaget/foreningen kommuniserer dette til trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte i god tid før aktiviteten eller arrangementet. Idrettslaget/foreningen bør bortvise personer som ikke følger anbefalte smittevernråd.
2. Inngang til hallen er gjennom kafeen.
3. En voksen person står ved inngangen og gir alle deltakerne som skal inn i hallen alkoholbasert desinfeksjon i hendene.
4. Unngå å ta på rekkverk når dere går ned trappen til hallen.
5. Garderober kan ikke benyttes og alle finner sin plass på tribunen for utstyr med minimum 1 meters mellomrom.
6. Minimum 1 trener over 18 år i hallen og i tillegg minimum 2 voksne til som bidrar til påminnelse om avstand mellom spillerne under hele økten.
7. Håndhygiene/påføring av desinfeksjonsmiddel skal gjøres ved følgende hendelser:

• Før og etter aktiviteten

• Ved skifte av aktivitet

• Før og etter bruk av felles utstyr

• Etter toalettbesøk

• Etter hosting/nysing

• Etter snyting/tørking av snørr

• Før og etter eventuelle måltider

8. Når treningen er over så forlates hallen i nordenden mot skolen. Viktig at avslutningstiden overholdes.
9. En voksen person står ved utgangen og gir alle deltakerne alkoholbasert desinfeksjon i hendene.
10. Trener og voksen personer i hallen desinfiserer flater, dørhåndtak og andre flater som har vært berørt med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. Gjelder også utstyr som er benyttet under treningen. I tillegg så må toalettet i gangen sjekkes og desinfiseresfør neste lag kommer inn i hallen. Søppel skal tas med ut og kastes i container etter hver trening!!
11. Siste lag som trener i hallen låser døren i nordenden og forlater hallen via kafeen.
12. Det skal være 15 minutter mellom treningene og det er ikke tillatt å gå inn i hallen før denne tiden har gått.
13. De som må dele laget inn i grupper – viktig at det ikke byttes om på disse gruppene i løpet av en uke. Dvs at gruppene er faste hele uken og at det må være minst to dager mellom treningene før gruppene byttes om. 
14. Lag som bruker klister – ALLE må ha egen klisterboks og klisterfjerner

DISSE RETNINGSLINJENE ER I TILLEGG TIL FHI OG NHF SINE!

HUSK Å FØLGE ALLE RETNINGSLINJER SOM HAR KOMMET, OG VELKOMMEN TILBAKE I HALLEN 😊

 

Retningslinjer Jorekstad

1. SYKE PERSONER SKAL HOLDE SEG HJEMME.
a. Personer som kan delta på aktiviteter:
i. Personer uten symptomer på sykdom
ii. Personer som har gjennomgåttluftveisinfeksjon, så lenge de har vært symptomfrie i minst 1 døgn
b. Personer som ikke kan delta i aktiviteter:
i. Personer som har symptomer på Covid-19, også de med milde luftveissymptomer
ii. Personer som er i karantene eller isolasjon
c. Det er viktig at idrettslaget/foreningen kommuniserer dette til trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte i god tid før aktiviteten eller arrangementet. Idrettslaget/foreningen bør bortvise personer som ikke følger anbefalte smittevernråd.
2. Oppmøte ved hallen skjer nærmest mulig opp til treningsstart. Ingen inngang til hallen inntil 5 minutter før trening skal starte.
3. Inngang til hallen er gjennom gamle hovedinngangen (døra der kiosken var tidligere)
4. En voksen person står ved inngangen og gir alle deltakerne som skal inn i hallen alkoholbasert desinfeksjon i hendene.
5. Garderober kan ikke benyttes og alle finner sin plass på tribunen for utstyr med minimum 1 meters mellomrom.
6. Minimum 1 trener over 18 år i hallen og i tillegg minimum 2 voksne til som bidrar til påminnelse om avstand mellom spillerne under hele økten.
7. Håndhygiene/påføring av desinfeksjonsmiddel skal gjøres ved følgende hendelser:

• Før og etter aktiviteten

• Ved skifte av aktivitet

• Før og etter bruk av felles utstyr

• Etter toalettbesøk

• Etter hosting/nysing

• Etter snyting/tørking av snørr

• Før og etter eventuelle måltider

8. Når treningen er over så forlates hallen gjennom utgangsdøra ved garderobene. Viktig at avslutningstiden overholdes.
9. En voksen person står ved utgangen og gir alle deltakerne alkoholbasert desinfeksjon i hendene.
10. Trener og voksen personer i hallen desinfiserer flater, dørhåndtak og andre flater som har vært berørt med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. Gjelder også utstyr som er benyttet under treningen. 
11. Det skal være 15 minutter mellom treningene og det er ikke tillatt å gå inn i hallen før denne tiden har gått.
12. De som må dele laget inn i grupper – viktig at det ikke byttes om på disse gruppene i løpet av en uke. Dvs at gruppene er faste hele uken og at det må være minst to dager mellom treningene før gruppene byttes om. 
13. Lag som bruker klister – ALLE må ha egen klisterboks og klisterfjerner

DISSE RETNINGSLINJENE ER I TILLEGG TIL FHI OG NHF SINE!

HUSK Å FØLGE ALLE RETNINGSLINJER SOM HAR KOMMET, OG VELKOMMEN TILBAKE I HALLEN 😊

 

Retningslinjer Håkons hall

1. SYKE PERSONER SKAL HOLDE SEG HJEMME.
a. Personer som kan delta på aktiviteter:
i. Personer uten symptomer på sykdom
ii. Personer som har gjennomgått luftveisinfeksjon, så lenge de har vært symptomfrie i minst 1 døgn
b. Personer som ikke kan delta i aktiviteter:
i. Personer som har symptomer på Covid-19, også de med milde luftveissymptomer
ii. Personer som er i karantene eller isolasjon
c. Det er viktig at idrettslaget/foreningen kommuniserer dette til trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte i god tid før aktiviteten eller arrangementet. Idrettslaget/foreningen bør bortvise personer som ikke følger anbefalte smittevernråd.
2. Oppmøte ved hallen skjer nærmest mulig opp til treningsstart. Ingen inngang til hallen inntil 10minutter før trening skal starte.
3. Inngang til hallen er gjennom sportssenteret. Her tar man av sko som vanlig, men tar med disse inn i hallen. HUSK SPIRITING AV HENDENE VED INNGANGEN TIL SPORTSSENTERET
4. Når man kommer forbi skosonen svinger man inn i gangen forbi treningssenteret og inn i hallen via den gule døra som er ca midt i denne koridoren.
5. Når man kommer inn i hallen går man opp på tribunen og laget holder seg på seksjonen rett ovenfor banen de skal trene på. Bruk seksjonen godt og husk 1 meters regelen opp på tribunen.
6. Her oppholder laget seg til laget som trener før Dere er ferdige og har gått av banen og opp på sin tribuneseksjon. Når alle har forlatt banen så kan laget gå ned på parketten for å trene. Husk å ta med drikkeflaske (klister) ned på siden av banen du skal trene på. 
7. For lag som har over 20 utøvere på trening – så må det være inndelt i grupper på forhånd og disse gruppene skal ikke gå om hverandre. Trenerne vil få en grundig gjennomføring av dette. 
8. Garderober kan ikke benyttes
9. Minimum 1 trener over 18 år i hallen og i tillegg minimum 2 voksne til som bidrar til påminnelse om avstand mellom spillerne under hele økten.
10. Håndhygiene/påføring av desinfeksjonsmiddel skal gjøres ved følgende hendelser:

• Før og etter aktiviteten

• Ved skifte av aktivitet

• Før og etter bruk av felles utstyr

• Etter toalettbesøk

• Etter hosting/nysing

• Etter snyting/tørking av snørr

• Før og etter eventuelle måltider

11. Når treningen er over så går laget/ gruppene opp til sin tribune seksjon og avventer til eventuelt neste lag har gått ned på banen. Deretter tar man med seg utstyr og går ut døren sør i hallen (mot sportssenteret) og fortsetter derfra rett frem til utgangen som er opp trappen helt sør i Håkons hall.
12. En voksen person står ved utgangen og gir alle deltakerne alkoholbasert desinfeksjon i hendene.
13. Trener og voksen personer i hallen desinfiserer flater, dørhåndtak og andre flater som har vært berørt med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. Gjelder også utstyr som er benyttet under treningen. 
14. De som må dele laget inn i grupper – viktig at det ikke byttes om på disse gruppene i løpet av en uke. Dvs at gruppene er faste hele uken og at det må være minst to dager mellom treningene før gruppene byttes om. 
15. Lag som bruker klister – ALLE må ha egen klisterboks og klisterfjerner

DISSE RETNINGSLINJENE ER I TILLEGG TIL FHI OG NHF SINE!

HUSK Å FØLGE ALLE RETNINGSLINJER SOM HAR KOMMET, OG VELKOMMEN TILBAKE I HALLEN 😊

 

Spillermøte torsdag 4/6-2020

05.06.2020 17:55

Vi gjennomførte et spillermøte 4/6-2020 med informasjon om planer for sesongen 2020-2021

Referat finnes her: 2020-06-04 Spillermøte rekrutt.pdf

Dugnad - info

20.10.2019 08:42

 

LFH09 skal ikke lengre ha dugnad på birkebeinerløpet og birkebeinerrittet. Vi har sagt opp avtalen med Birken vedrørende disse dugnadene.

I stedet så ha vi tatt på oss dugnad for Håkons hall og vi skal ta av og legge på gulvet i hallen når dette skal av og på gjennom sesongen. Dette blir en mindre krevende organisering for klubben og gir oss godt betalt pr time vi jobber dugnad. På disse dugnadene kan og bør spillerne ned til 14 årslagene bidra på dugnaden. Første runde med denne dugnaden kommer den 10 november (gulv av) og 18 november (gulv på). Hvilke lag som skal stille her kommer i neste uke. Alle de faste dugnadene vi skal gjøre i forbindelse med gulvet vil bli sendt ut til lagene i løpet av kort tid og hvilke lag som skal stille  de forskjellige gangene.

 

I tillegg så vil vi bli forespurt om flere dugnader og disse vil vi sende ut til lagene som ønsker dugnad til eget lag/lagskasse.

Klubbregistrering hos Sport 1 Strandtorget

20.10.2019 08:39

Viktig at alle registrerer seg i klubbregistret til Sport 1. Dette gjør at alt våre medlemmer kjøper blir registrert og du vil få klubbrabatten automastisk på det man handler ved å oppgi sitt mobilnummer.

Her er direkte link til registreringen:

https://sport1.no/bli-medlem?a=37000763

 

Veldig viktig for klubben at våre kjøp blir registrert 


Rekruttgruppa J20 og K3 - Sesongen 2020/21

Hovedtrener
Miriann Sæther
94156309
miriann_saether@hotmail.com
Trener
Knut Brevik
90923276
knut.brevik67@gmail.com 
Trener
Marthe Gruer
92466259
marthe6767@hotmail.com
Målvaktstrener
Morten Sæterlien
98259182
morten-saeterlien@outlook.com
 
Teamleder
Aina Bjorli Lund
97691719
ainabjorli@gmail.com
Teamkoordinator
Hege Havn
93682742
hege.havn@gmail.com
Teamkoordinator
Stine Jeanette Lien
97616950
stine.j.h.lien@gmail.com
Teamkoordinator   
Håkon Viker
93483268
hakon@viker.name