Kampveilederkurs mandag 30/10

Gjennomføring av kampveilederkurs er obligatorisk for alle siste års spillere i 14-årsklassen. Dvs., denne sesongen gjelder det 2003-modellene. I tillegg er alle eldre spillere, foreldre og tillitsvalgte hjertelig velkomne! Smile

Kurset foregår i kafeteriaen i Skogenhallen kl. 18.30 - 21.30. Praksisdelen kjøres påfølgende søndag (5/11), man er med og dømmer i Isbjørnserien. Det er 2 dommere pr. kamp, og voksenpersoner vil være til stede og følge opp. De som ikke kan være med å dømme pga. at de spiller kamp selv, vil få muligheten senere.

Når kurset er over (teori og praksis), bestemmer man selv om dette er noe man ønsker å være med på videre, eller om man ikke ønsker å dømme flere kamper i denne omgang.

Det er mange positive sider med et slikt kurs:

 • Gir nytte som spiller (vet mer om dommernes fokus og vurderinger)
 • Har mer kunnskap om det å dømme er noe man vil fortsette med framover
 • Noe å vokse på - det å være "sjefen" gir en erfaring man tar med seg videre
 • Lommepenger - 100,- pr. kamp

Erfaringer fra forrige sesong:

 • Så å si alle fra 2002 gjennomførte kurset
 • Mange var veldig nervøse før første kampen de dømte, men straks den var unnagjort, gikk det lettere. Følelse av mestring!
 • Kun 2 stk. sa i fra at de ikke ønsket å dømme etter at kurset var gjennomført
 • Det var alltid en voksenperson med spesielt ansvar for oppfølging av dommerne under arrangementene
 • Både kampveilederne og dommeransvarlig fikk veldig mange positive tilbakemeldinger på dømmingen
 • De som dømte fikk i snitt 5 kamper å dømme pr. arrangement, dermed 500,- + km.
 • Vi hadde nok kampveiledere til alle kamper i Isbjørn- og Aktivitetsserien
 • Mange av de som tok kurset i fjor har nå meldt seg på Dommer 1-kurs (kan da dømme 12 – 14 år)

 

Har man tatt kurset tidligere men føler behov for en oppfriskning, er det også bare å melde seg på.

Påmelding: Send mail til dommeransvarlig Roy Granli (roy.granli@evry.com).

Vel møtt! Smile

Nye regionsdommere!

11/10 var siste del av teorien til Dommer 1-kurset ferdig. Nå gjenstår kun praksisdelen, så har vi 9 nye regionsdommere som er klare til å dømme kamper! Ler

Her er de som deltok fra LFH09:

Bakerst og fra venstre: Knut Erik Jenssen, Siv Holmedal, Thea Brevik, Mina Høilund Feiring, Tuva Magnus, Bernt Haugen Gilberg, Anna Aanstad, Sara Kristine Ringen og Sanmit Madahar.

Lykke til med dømminga! Smile

Aktivitetsserien 11. november

Lørdag 11/11 - Jorekstad:

 • Oppmøte kl. 10.30 (første kamp starter kl. 11.00, siste kamp starter kl. 15.40)
 • Det er 6 kamper som skal spilles
 • Kampene er sekserhåndball med Jenter 10
 • Dommere:
  • Mathilde
  • Ida Marie
  • Ane
  • Caroline

 

Lørdag 11/11 - Skogenhallen:

 • Oppmøte kl. 10.30 (første kamp starter kl. 11.00, siste kamp starter kl. 15.40)
 • Det er 6 kamper som skal spilles
 • Kampene er sekserhåndball med Gutter 11
 • Dommere:
  • Faruk
  • Marcus
  • Iver


Felles info:

 • Vi har felles oppmøtetid, dere bestemmer selv hvilke 2 som starter å dømme. Så rullerer vi gjennom dagen
 • Når dere ikke dømmer selv, se på de andre og gi tilbakemeldinger
 • For repetisjon av reglene for sekserhåndball, se HER!


Lykke til! Smile

Ønsker du å bli kampveileder/dommer?  

Ønsker du å hjelpe klubben med en viktig del av kampgjennomføringen i isbjørnserien, aktivitetsserien eller regionsserien? Da må du melde deg!!!

Det blir tilrettelagt slik at dømmingen ikke kolliderer med evt. egne kamper.

Klubben sørger for påmelding til dommerkurs hvis du vil bidra.

Interessert? Kontakt dommeransvarlig! Smile 

Nyttig dommerinfo fra regionen!

- Diverse dommerinfo - se HER!

- Dommerutvikling - se HER!

- Lover og regler - se HER!