Dugnad

Håndballklubben er drevet av god dugnadsånd og vi ønsker å ha deg med på laget!

Dugnad er betegnelsen på frivillig innsats/arbeid. Alternativt til økte medlems- eller treningsavgifter oppfordres spillere og foreldre med barn i LFH09 til å bidra med frivillig innsats, som trener eller støttespiller rundt lagene, i form av styre- eller utvalgsarbeid eller i form av betalte dugnader. Det er klubbens målsetning at denne frivillige innsatsen skal fordeles mest mulig likt på spillere og foreldre til yngre spillere i klubben. Det er samtidig klubbens langsiktige strategi at denne innsatsen skal være mest mulig håndballrelatert.

Vi har 3 typer dugnader i klubben:

 • 1) Hjemmearrangement:

Alle foreldre bidrar på laget sitt ved avvikling av hjemmearrangementer: billettør, speaker, sekretær, tidtaker og kiosk i Skogenhallen. Trenere og oppmenn som bidrar gjennom sine funksjoner, må i tillegg beregne å bidra ved behov på hjemmearrangement.

 • 2) Baldus Cup:

Familier til spillere i LFH 09 fra J/G 8 år til og med senior stiller min. 15 timer pr familie. Trenere, oppmenn og voksne dommere som gjør sin innsats gjennom disse verv, stiller i tillegg på inntil 8 timer pr familie. Spillere fra 14 år settes opp på egne vakter. Dette kommer i tillegg til familiens dugnad på Baldus Cup.

 • 3) Løpende dugnader + andre arrangement:

Alle medlemmer deltar på klubbens løpende dugnader.
Andre mindre oppgaver, f. eks.  arrangements-team senior, sosiale tilstelninger, håndballmagasin etc. som er avtalt på forhånd, godskrives med dugnadstimer på det enkelte lag.

 • 4) Særskilte regler for tillitsvalgte:

Trenere under 2 økter, teamkoordinatorer, foreldrekontakter, materialforvalter, dommeransvarlig og hall sjefer, tildeles 50% av familiens dugnad i pkt 3.

Trenere med 2 eller flere treninger pr uke, og deres familie, bidrar ikke på dugnader omtalt i pkt 3.
Styret i LFH09 og Team Baldus, med deres familier bidrar ikke på dugnader omtalt i pkt 3.

Generelle regler for tildeling av dugnader:

 1. F.o.m.  J/G 17 år tildeles dugnaden primært spilleren. Tom J/G16 år tildeles dugnaden familien.
 2. Dugnadsansvarlig fordeler dugnader etter antall spillere på årgangen. Flere årganger kan av praktiske hensyn slås sammen.
 3. Lag til og med 9 år tildeles ¾ dugnadsinnsats.
 4. Nye lag (også J /G 8) som dannes på høsten gis ikke dugnader før etter nyttår.
 5. Familier med 3 spillere, uansett alder, får fritak for det yngste barnet. Kontakt dugnadsansvarlig.
 6. Det opprettes foreldrekontakt pr årgang som har ansvaret for tildeling av dugnader.
 7. Det er opp til hver enkelt årgang hvordan dugnadstildelingen løses innen trinnet.
 8. Dugnader til inntekt for eget lag, skal avklares med daglig leder før disse i igangsettes.
 9. Ingen har fritak på salg i klubben.

Sponsorer

Bli medlem i LFH09!

Møt opp på en av våre treninger hvis du ønsker å spille håndball!
Klubben er åpen for alle, og våre treningstider, samt kontaktinformasjon til trener på laget ligger tilgjengelig på en av våre lagsider. Håper vi sees :)

Bli medlem