Sport

Sportslig plan 2019 – 2024

Denne sportslige planen består av 2 deler og er utarbeidet for å sikre en seriøs, strukturert og enhetlig drift av LFH09, Lillehammer Faaberg Håndball.

Les mer

Regler for hospitering

Hospiteringsregler LFH 09

Les mer

Treningskultur

Treningskultur i LFH09.

En god treningskultur er viktig for å skape samhold og engasjement i laget! Mer om våre kjerneverdier i forbindelse med dette, vil dukke opp her.

Les mer

Sponsorer

Bli medlem i LFH09!

Møt opp på en av våre treninger hvis du ønsker å spille håndball!
Klubben er åpen for alle, og våre treningstider, samt kontaktinformasjon til trener på laget ligger tilgjengelig på en av våre lagsider. Håper vi sees :)

Bli medlem