Her er gjeldende retningslinjer for tildeling av dugnader

Trykk her

DUGNADER LFH09 SESONGEN 2018/2019

 

I år og som tidligere informert om, har LFH09, to dugnader på klubbnivå, i tillegg til Baldus Cup. Dugnadene er viktig inntektskilde for klubben, og vi ber alle om å stille opp på sine tildelte vakter.
Det er viktig at vi overholder dette, da samarbeidspartnerne våre gir uttrykk for at de ønsker oss som en del av sitt ansikt utad.
Vi ber derfor om at de av dere som ikke har anledning til å stille opp selv, om å skaffe en stedfortreder. På Birkebeinerarrangementene, er det primært personer over 16 år som kan bidra, og i enkelte tilfeller kreves det faktisk at man har passert 18 år. Dette i forbindelse med forsikringer etc. Det finnes også andre dugnader som er knyttet til de ulike alderstrinnene, men dette formidles til de aktuelle av daglig leder i klubben.


Årets dugnader er som følger:

BaldusCup:                 26-28 april 2019
Birkebeinerløpet:     14-16 juni 2019
Birkebeinerrittet:     30-01 august/september 2019

Viktig info: Historisk sett har vi hatt vakter torsdag, fredag, lørdag og søndag på Baldus Cup og fredag, lørdag og søndag på de andre arrangementene.
Dette innebærer at det må forventes at noen må stille med personer på dagtid og kveldstid alle dagene.

På birkebeinerarrangementene, trenger vi ca. 70 personer på løpet og ca. 50 på rittet.

Tildeling av dugnader gjøres følgende:

Foreldrekontakter sesongen 2018/2019 er de som er ansvarlige for å skaffe nok dugnadsfolk til løpet i Juni og rittet i August i 2019 
Hvert lag må stille med 8 personer på hver dugnad, både vår og høst. Dette er også inkludert reserver, da vi av erfaring vet at det kan oppstå uforventet sykdom eller annet.

Innen 01.05 sender dere inn hvem som stiller på løpet og innen 20.06 hvem som stiller på rittet fra dere til deres foreldrekontakt på mail til meg. Jeg ønsker en samlet mail med følgende info: 

  • Fullt navn
  • Telefon nummer
  • Epost adresse

De årskullene som er slått sammen, sender da en liste hver for de som er født i samme årskull. Altså to lister, eksempel en liste for J2002 og en for J2003.

Lagene må ta ansvar for at de har nok folk til å dekke vaktene sine på de forskjellige dugnads helgene. Hvis et lag melder seg på cuper da det er løp eller ritt, må laget fortsatt ta høyde for at dugnaden skal gjennomføres. Har ikke laget nok folk til å stille på dugnad, må de finne alternative cuper å delta på.

Hensyn til turnusjobbing/familiesituasjon o.l må meldes inn til foreldrekontakt og drøftes med de, slik at vi finner en god løsning som passer alle parter. 
Dette er IKKE det samme som å si at disse blir fritatt for dugnad, men at vi ønsker en dialog for å se hva som kan organiseres på best mulig måte.


I forbindelse med Baldus Cup, er det egen dugnadsansvarlig som vil sette opp lister i samarbeid med deres foreldrekontakter. Masse mer informasjon om dette kommer etter jul.

Seniorlagene er tildelt andre dugnader i klubben, og vil dermed kun bli kontaktet ved behov til Birkenarrangementene.

Da håper jeg at alle mann alle forbereder seg på noen begivenhetsrike dager i Lillehammerregionen, med mange positive opplevelser og en mulighet for å gi mange utøvere og deres respektive, en positiv opplevelse


Dugnadsansvarlig LFH09
Linda Simonsen Løkken
Tlf: 92288858
Mail: lindasimonsenlokken@gmail.com

Dugnadsinnsats på Baldus Cup

Her er informasjonsskriv som skal sendes til spillere/foreldre av foreldrekontakter.

Klikk her