Regler for hospitering

Hospiteringsregler LFH 09

Denne regelen gjelder for spillere J/G 16 år og lavere
I LFH09 skal spillerne i utgangspunktet delta på de lagene som de hører hjemme på i henhold til fødselsdato.

Skal en spiller hospitere på et annet lag skal følgende retningslinjer følges:

  • Hovedtrener tar kontakt med hovedtrener for det andre laget.
    • På dette nivå avklares det belastning for spilleren, da med hovedtrener og eventuelt støtteapparat (med belastning menes også skolesituasjon).
  • Foreldrene kontaktes for å få deres mening.
  • Hovedtrener får tilbakemelding fra respektive hovedtrener.
  • Til slutt kontaktes spilleren av sin hovedtrener.
    • Spilleren og foreldrene sin mening vil måtte være avgjørende i situasjonen. Om en av disse partene ikke ønsker en hospitering, skal det ikke noe hospiteres

Presisering: En trener på et lag skal ikke ta direkte kontakt med en spiller på et annet lag.

Eventuell hospitering/prøvespill for spillere fra andre klubber:

Ønsker en spiller fra en annen klubb å trene med LFH09, skal deltagelse på trening være avklart med spillerens klubb før deltagelse på trening.
Egne spillere må informeres om dette i god tid før den aktuelle treningen finner sted.
Dette gjelder alle lag, og vi må være spesielt varsomme overfor våre naboklubber.
Unntak kan være om en spiller på et yngre lag har en slektning/venn som er på besøk/ferie. Men dette unntaket gjelder ikke for naboklubber.


Sponsorer

Bli medlem i LFH09!

Møt opp på en av våre treninger hvis du ønsker å spille håndball!
Klubben er åpen for alle, og våre treningstider, samt kontaktinformasjon til trener på laget ligger tilgjengelig på en av våre lagsider. Håper vi sees :)

Bli medlem