Sportslig plan 2019 – 2024

Denne sportslige planen består av 2 deler og er utarbeidet for å sikre en seriøs, strukturert og enhetlig drift av LFH09, Lillehammer Faaberg Håndball.

Planen skal være et verktøy for spillere, trenere og støtteapparat for å skape et trygt treningsmiljø hvor det samtidig gis utfordringer tilpasset den enkelte. Planen skal bidra til å skape en felles klubbidentitet og en felles målsetting for det sportslige og sosiale utviklingsarbeidet vi driver.

Planen er delt i 2 deler.

Del 1 er generell del som sier noe om klubbens visjon og hovedmål, kjerneverdier, generelle overordnede prinsipper, forventninger til spillere og trenere, hospiteringsregler, rekruttering/frafall, trenerutvikling, dommerutvikling og klubbkultur.

Del 2 består av basistrening, teknisk og taktisk utviklingstrapp, angrepsteknikker, forsvarsteknikker og målvaktsteknikker for de ulike aldersgrupper. Gjennom effektiv bruk av denne planen, samt god skolering av trenere, ledere og dommere, bl.a. gjennom interne og eksterne trener/lederkurs – søker Lillehammer
Faaberg Håndball å tilpasse utviklingsmålene så godt det lar seg gjøre, etter den enkeltes nivå, forutsetninger og motivasjon.

I klubben som helhet er vi opptatt av at det både skal være plass til de som vil være med for moro skyld, samtidig som vi vil forsøke å tilrettelegge så godt det lar seg gjøre, også for klubbens medlemmer som ønsker seriøse og konsentrerte treninger.

Nytt av året er at vi vil legge opp til noen ekstra treninger for de som ønsker å være med på ekstratreninger, utover sitt eget lag sine aldersbestemte lag-inndelinger.

Mer informasjon om dette kommer!


Sponsorer

Bli medlem i LFH09!

Møt opp på en av våre treninger hvis du ønsker å spille håndball!
Klubben er åpen for alle, og våre treningstider, samt kontaktinformasjon til trener på laget ligger tilgjengelig på en av våre lagsider. Håper vi sees :)

Bli medlem