Trenger du, eller noen du kjenner hjelp?

Har du eller noen du kjenner opplevd uønsket oppmerksomhet i forbindelse med våre arrangementer vil vi veldig gjerne at du opplyser om dette. Hvis du ønsker å lese mer om dine rettigheter kan du lese NIF (Norges Idrettsforbund) sine retningslinjer her

Vi ønsker å være en trygg arena hvor flest mulig skal føle seg velkommen og inkludert! Samtidig skal terskelen for å si i fra være lav. Det er viktig å merke seg at dette også gjelder bilde og videodelinger. Snakk med noen du stoler på! Det er god trening å forsøke å si i fra til den eller de det gjelder i første omgang. Hvis dette ikke hjelper ønsker vi at du tar kontakt så fort som mulig.

Vi vet at mobbing og ekskludering skjer gjennom bilde og videodelinger. Vær obs på at bilder og videoer som du deler av andre helst skal godkjennes av de involverte parter – spesielt av enkeltpersoner som er særlig synlig!

Det kan skje misforståelser! Hvis du mistenker at dette er tilfellet, ta samtalen direkte med den det gjelder, gjerne sammen med noen du stoler på hvis du ikke føler deg trygg. Helsepersonell, politiet og skoler har et spesielt ansvar for å komme deg i møte når du varsler.
Henvend deg til noen du kan snakke med, og som du stoler på at kan ivareta dine behov og rettigheter.

Når det kommer til markedsføring av klubben og lagene er det til god hjelp at hvert enkelt lag forsøker så godt det lar seg gjøre å bli enige om sin interne strategi – og at dere finner måter å formidle dette på. Vi vil oppmuntre både utøvere, og foreldre til å ta kontakt så fort som mulig hvis vi på vegne av dere eller barna tråkker over grenser dere opplever som ubehagelige.

Si ifra! Det er viktig at vi som jobber på vegne av klubben ikke representerer spillere, foreldre, støtteapparat eller samarbeidspartnere på måter dere opplever som feil, eller grenseoverskridende.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/har-du-opplevd-overgrep/


Sponsorer

Bli medlem i LFH09!

Møt opp på en av våre treninger hvis du ønsker å spille håndball!
Klubben er åpen for alle, og våre treningstider, samt kontaktinformasjon til trener på laget ligger tilgjengelig på en av våre lagsider. Håper vi sees :)

Bli medlem