Velkommen til LFH09 sine hjemmesider!

Informasjon om støttemedlemskap

Her finner du informasjonsbrosjyren for å bli støttemedlem i LFH09

Trykk her for å se hvordan du kan gi 7% av det du tipper for til LFH09 uten at det koster deg noenting Smile

 

Orientering fra styret i LFH09

 

Orientering fra styret i LFH09 finner du her

 

Med vennlig hilsen 

Wiggo A. Braathen 

Daglig leder

Coronavirus

Pr. 11.03.20

Viktig informasjonen fra klubben angående Coronaviruset.
 
På grunn av den siste utviklingen og retningslinjer fra offentlige myndigheter om å bidra til begrensning av smitte innfører LFH09 følgende retningslinje for våre lag inntil videre: All trening innstilles fra J/G14 og nedover. Trenere på J/G 16 og oppover må ta stilling til om treninger skal gjennomføres.
Innstilling av treninger er gjeldende umiddelbart og opprettholdes til nye retningslinjer kommer fra myndigheter eller forbund. Informasjon om kampaktivitet vil senest komme i løpet av torsdag 12.03.20.
 
Mvh
Wiggo Braathen - daglig leder i LFH09

Årsmøte LFH09 -

UTSATT NY DATO KOMMER SENERE!

 

Styret i LFH09 inviterer til årsmøte på Scandic Victoria tirsdag 31.03.2020 Kl. 19.00

Saksliste og årsmøtedokumenter legges ut en uke før årsmøtet ( 24.03.20).

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes inn til styret innen 2 uker før årsmøtet ( 17.03.20)

 § 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

Vel møttSmile

Team Baldus søker:

- Økonomiansvarlig

- Arenaansvarlig

- Serveringsansvarlig

 og søker deg som har lyst og tid til å være med på:

 • Planlegge
 • Gjennomføre
 • Evaluere
 • Videreutvikle

en av Norges største og beste innendørs håndballturneringer -> Baldus Cup!

Vi kan tilby:

Et inkluderende team som sammen ønsker å bidra til å gjennomføre og utvikle Baldus Cup.

God opplæring, du vil følge avtroppende funksjonsansvarlig i forberedelser og gjennomføring av Baldus Cup 2020.

 Vi ser etter en person med disse egenskapene:        

 • Strukturert
 • Tilgjengelighet
 • Godt humør og lagspiller
 • (Økonomiansvarlig: Økonomisk forståelse og innsikt + datakunnskaper)

 Lyder dette interessant – send snarest en e-post med informasjon om deg selv til: leder@balduscup.no eller ring Svein Brubakken (98421795) for ytterligere informasjon.

Husk politiattest! 

Alle tillitsvalgte/trenere/ledere må passe på å ha gyldig politiattest. En slik attest gjelder for 3 år før den må fornyes. LFH09 både ønsker og skal framstå som ansvarlige på dette området, barn og foresatte skal ha den tryggheten at kontroll av politiattest er foretatt.

Alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Slik skaffer du deg politiattest og sender bekreftelse:

 • Last ned dokumentet "Bekreftelse på formål" ved å trykke HER
 • Fyll ut feltene som er åpne i dette dokumentet
 • For å søke politiattest, trykk HER (kan søkes både elektronisk og pr. post)
 • Når politiattest er mottatt fra politiet, ta et bilde av den og send dette til mobilnr. 984 21 795. Den vil da bli registrert med dato for fremvisning, og deretter slettet

Ved sesongstart skal politiattest ordnes så raskt som mulig, og senes 31/10. Prosessen er rask og enkelt, så det er bare å sette i gang! Blunke

Ved spørsmål, kontakt klubbens ansvarlige for politiattester: Svein Brubakken (984 21 795) eller Erik Ødeli (975 13 865).

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

(Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010)
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Retningslinjene for hele norsk idrett mot seksuell trakassering og overgrep finner du HER!

Inger Lise Bakke ble årets LFH09'er!

Inger Lise har gjort en kjempejobb i klubben vår gjennom mange år, og årets sesong har ikke vært noe unntak. Hun har vært teamkoordinator for herrelaget, og har hatt full kontroll på alle aktiviteter (med god hjelp fra Åslaug Svingen).

Hele lagets "mor" er en meget fortjent mottaker av denne prisen. Smile

 

Revidert Sportslig Plan

Den sportslige planen har blitt revidert av et utvidet Sportsutvalg, og har vært igjennom 2 høringsrunder. På styremøtet 14/5-19 ble dokumentet besluttet, og gjelder nå fram til 2024.

Dokumentet er tilgjengelig under Sport -> Dokumenter Sport.

Idrettens skadetelefon er nå tilgjengelig for alle i barneidretten

Norges idrettsforbund vil med dette informere om at Idrettens Skadetelefon fra dags dato er tilgjengelig med sin rådgiving for alle innenfor barneidretten. Dette er et fantastisk supplement til dagens forsikringsordninger, som vil fortsette å løpe uendret, uavhengig av dette.

Idrettens Skadetelefon er drevet av Idrettens Helsesenter. De er et av Norges Fotballforbunds datterselskaper. Norges idrettsforbund takker for dette viktige bidraget til gode fellesløsninger innenfor norsk idrett.

Mer informasjon om tjenestene finnes på http://www.idrettshelse.no/skadetelefon.
Telefonnummeret til Idrettens Skadetelefon er 02033.

Vi ber særforbundene bidra til å formidle dette videre innenfor sin egen organisasjon.

Med vennlig hilsen

Norges idrettsforbund
Inge Andersen (s)
Generalsekretær

Generalsponsor

 

Hovedsponsor