Velkommen til LFH09 sine hjemmesider!

Informasjon om støttemedlemskap

Her finner du informasjonsbrosjyren for å bli støttemedlem i LFH09

Trykk her for å se hvordan du kan gi 7% av det du tipper for til LFH09 uten at det koster deg noenting Smile

 

Statusoppdatering fra Styret og administrasjonen pr 22.04.20

 

Kjære medlemmer i LFH09.

Som beskrevet i statusoppdateringen på klubbens hjemmeside og FB 27 mars, er klubben i en veldig utfordrende situasjon økonomisk når inntekter fra Baldus Cup på 1,6 – 1,8 millioner forsvinner.

Angående kompensasjonsordningene fra Staten er søknad sendt innen fristen 21 april. Det blir helt avgjørende for aktivitetsnivået neste sesong hvor stor andel av de tapte inntekter klubben får kompensert. Vi tror ikke at kompensasjonen vil dekke hele inntektsbortfallet, men håper det blir tilstrekkelig til å opprettholde et forsvarlig sportslig tilbud framover.  Styret kan samtidig opplyse at arbeidet med fornyelse av løpende sponsorkontrakter er i godt i gang og de fleste store sponsorkontrakter med fornyelse pr 1. mai 2020 er forlenget med ytterligere 1-2 år.

Med bakgrunn i avlysningen av Baldus Cup 2020 satte Styret og administrasjonen i midten av mars i gang et tiltak for å prøve å redde aktivitetsnivået i klubben for neste sesong. Etter at tiltaket ble publisert har Koronasituasjonen eskalert i form av permitteringer og nedstengning av Norge. Styret finner det derfor riktig å endre noe på tiltaket slik at det blir lettere for den enkelte å bidra på en eller annen måte om man har mulighet. Vi håper og tror at Dere forstår at vår første henvendelse medio mars ikke var et ønske om å sette noen i en vanskelig situasjon, men et rop om hjelp for å sikre at klubben overlever uten Baldus Cup inntekten.

Klubben har pr i dag ikke likviditet til å tilbakebetale innbetalinger for Glass Cup. Klubben kan tidligst refundere beløpet når klubben har fått bedre likviditet. Størrelsen på kompensasjon fra myndighetene vil ha avgjørende betydning.

Dugnad – Styret er i dialog med Glommen Mjøsen Skog om skogplanting kan gjennomføres som en klubbdugnad. Vi vet ikke om dette blir en realitet, men pr i dag det eneste dugnadsalternativet som foreligger. Mer informasjon kommer etter hvert!

Et engasjert medlem i klubben har nå startet en spleis på vegne av LFH09 – linken til denne finner du her: Spleis LFH09

 

Glass Cup

Alle medlemmer som har betalt inn penger til Glass Cup bes om å registrere sine svar via linken nederst i brevet innen 30 april. Vi beklager ovenfor de som allerede har gjort dette, og ber dere om å gjøre det en gang til. Dersom du ønsker å få tilbakebetalt pengene må kontonummeret registreres. Alle som ønsker å få tilbakebetalt pengene vil bli satt opp på en utbetalingsliste som utbetales når klubben har mulighet til å utbetale disse.

Frikjøp dugnader

Ref henvendelse fra medio mars – ble det oppfordret til å erstatte 15 timer dugnad med en innbetaling til klubben, altså å kjøpe seg fri fra dugnad. Selv om mange ønsket å bidra på denne måten, henstiller vi nå isteden de som kan, ønsker og har mulighet til å bidra til klubben om å benyttes Spleisen til å gi et bidrag. «Alle monner drar!»

Alle som gir et bidrag uavhengig om det er gjennom Glass Cup pengene, via Spleis, via dugnad eller på andre måter vil være med i trekning av noen overraskelser fra noen av våre sponsorer når dette er over 😊

Styret forstår at flere medlemmer/foreldre ønsker en detaljert orientering om klubbens økonomiske situasjon. Det er et flott og positivt engasjement. Styret vil gjerne gi medlemmene en grundig orientering.  Regnskapet for 2019 er ikke klart for distribusjon enda. I hovedsak skyldes det at revisjon av regnskapet for 2019 er forsinket på grunn av koronasituasjonen. Styret vil vurdere hva som er riktig kanal for distribusjon av denne type informasjon. Klubbens årsregnskap for 2019 vil som normalt bli lagt ut på hjemmesiden når det er klart.  Detaljer knyttet til regnskapet blir normalt presentert og gjennomgått på årsmøtet. Styret synes ikke det er riktig å publisere utfyllende detaljer knyttet til regnskapet i full offentlighet på hjemmesiden. Medlemmene er tross alt de eneste som har krav på å få denne informasjon.

 

Vi håper å se alle i en hall igjen om ikke alt for lang tid, og at vi som klubb skal komme styrket ut av dette.

 

Med vennlig hilsen – Styret og administrasjonen i LFH09

 

Link til svarskjema: Glasscup tilbakemelding

Link til Spleis: Spleis LFH09

Orientering fra styret i LFH09

 

Orientering fra styret i LFH09 finner du her

 

Med vennlig hilsen 

Wiggo A. Braathen 

Daglig leder

Coronavirus

Pr. 11.03.20

Viktig informasjonen fra klubben angående Coronaviruset.
 
På grunn av den siste utviklingen og retningslinjer fra offentlige myndigheter om å bidra til begrensning av smitte innfører LFH09 følgende retningslinje for våre lag inntil videre: All trening innstilles fra J/G14 og nedover. Trenere på J/G 16 og oppover må ta stilling til om treninger skal gjennomføres.
Innstilling av treninger er gjeldende umiddelbart og opprettholdes til nye retningslinjer kommer fra myndigheter eller forbund. Informasjon om kampaktivitet vil senest komme i løpet av torsdag 12.03.20.
 
Mvh
Wiggo Braathen - daglig leder i LFH09

Årsmøte LFH09 -

UTSATT NY DATO KOMMER SENERE!

 

Styret i LFH09 inviterer til årsmøte på Scandic Victoria tirsdag 31.03.2020 Kl. 19.00

Saksliste og årsmøtedokumenter legges ut en uke før årsmøtet ( 24.03.20).

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes inn til styret innen 2 uker før årsmøtet ( 17.03.20)

 § 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

Vel møttSmile

Team Baldus søker:

- Økonomiansvarlig

- Arenaansvarlig

- Serveringsansvarlig

 og søker deg som har lyst og tid til å være med på:

 • Planlegge
 • Gjennomføre
 • Evaluere
 • Videreutvikle

en av Norges største og beste innendørs håndballturneringer -> Baldus Cup!

Vi kan tilby:

Et inkluderende team som sammen ønsker å bidra til å gjennomføre og utvikle Baldus Cup.

God opplæring, du vil følge avtroppende funksjonsansvarlig i forberedelser og gjennomføring av Baldus Cup 2020.

 Vi ser etter en person med disse egenskapene:        

 • Strukturert
 • Tilgjengelighet
 • Godt humør og lagspiller
 • (Økonomiansvarlig: Økonomisk forståelse og innsikt + datakunnskaper)

 Lyder dette interessant – send snarest en e-post med informasjon om deg selv til: leder@balduscup.no eller ring Svein Brubakken (98421795) for ytterligere informasjon.

Husk politiattest! 

Alle tillitsvalgte/trenere/ledere må passe på å ha gyldig politiattest. En slik attest gjelder for 3 år før den må fornyes. LFH09 både ønsker og skal framstå som ansvarlige på dette området, barn og foresatte skal ha den tryggheten at kontroll av politiattest er foretatt.

Alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Slik skaffer du deg politiattest og sender bekreftelse:

 • Last ned dokumentet "Bekreftelse på formål" ved å trykke HER
 • Fyll ut feltene som er åpne i dette dokumentet
 • For å søke politiattest, trykk HER (kan søkes både elektronisk og pr. post)
 • Når politiattest er mottatt fra politiet, ta et bilde av den og send dette til mobilnr. 984 21 795. Den vil da bli registrert med dato for fremvisning, og deretter slettet

Ved sesongstart skal politiattest ordnes så raskt som mulig, og senes 31/10. Prosessen er rask og enkelt, så det er bare å sette i gang! Blunke

Ved spørsmål, kontakt klubbens ansvarlige for politiattester: Svein Brubakken (984 21 795) eller Erik Ødeli (975 13 865).

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

(Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010)
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Retningslinjene for hele norsk idrett mot seksuell trakassering og overgrep finner du HER!

 

 

LFH09 har fornyet sponsoravtalen med Lillehammer Trafikkskole A/S, og dette kommer våre medlemmer til gode.

Vi får egne trafikale grunnkurs hvis vi er over 6 personer på kurset.

Hva gir dette til deg som medlem:

 • 200,- kroner i rabatt på trafikalt grunnkurs
 • Gratis første time – ønskelig at forelder, foresatt eller ledsager er med
 • Gratis oppvarmingstime før oppkjøring
 • Gratis første time og gratis oppvarmingstime er uavhengig om elev har tatt trafikalt grunnkurs hos Lillehammer Trafikkskole eller ikke.

I tillegg vil klubben få kick back for hver elev som fullfører førerprøven hos vår samarbeidspartner.

 

For påmelding til trafikalt grunnkurs forsommeren 2020 – send en e-post til wiggo@lfh09.no. Det er 7 plasser igjen på dette kurset. Datoer kommer så fort det har meldt seg på minimum 6 personer (pr 26.05.20 er det 3 påmeldte)

For mer informasjon om vår samarbeidspartner gå inn på www.lillehammer-trafikkskole.no

Ved bestilling av kjøreopplæring si  ifra at Dere er medlem i LFH09 😊

 

 

Inger Lise Bakke ble årets LFH09'er!

Inger Lise har gjort en kjempejobb i klubben vår gjennom mange år, og årets sesong har ikke vært noe unntak. Hun har vært teamkoordinator for herrelaget, og har hatt full kontroll på alle aktiviteter (med god hjelp fra Åslaug Svingen).

Hele lagets "mor" er en meget fortjent mottaker av denne prisen. Smile

 

Revidert Sportslig Plan

Den sportslige planen har blitt revidert av et utvidet Sportsutvalg, og har vært igjennom 2 høringsrunder. På styremøtet 14/5-19 ble dokumentet besluttet, og gjelder nå fram til 2024.

Dokumentet er tilgjengelig under Sport -> Dokumenter Sport.

Idrettens skadetelefon er nå tilgjengelig for alle i barneidretten

Norges idrettsforbund vil med dette informere om at Idrettens Skadetelefon fra dags dato er tilgjengelig med sin rådgiving for alle innenfor barneidretten. Dette er et fantastisk supplement til dagens forsikringsordninger, som vil fortsette å løpe uendret, uavhengig av dette.

Idrettens Skadetelefon er drevet av Idrettens Helsesenter. De er et av Norges Fotballforbunds datterselskaper. Norges idrettsforbund takker for dette viktige bidraget til gode fellesløsninger innenfor norsk idrett.

Mer informasjon om tjenestene finnes på http://www.idrettshelse.no/skadetelefon.
Telefonnummeret til Idrettens Skadetelefon er 02033.

Vi ber særforbundene bidra til å formidle dette videre innenfor sin egen organisasjon.

Med vennlig hilsen

Norges idrettsforbund
Inge Andersen (s)
Generalsekretær

Generalsponsor

 

Hovedsponsor